Semtěš
Semtěš

Poplatky za rok 2023

obrázek

Poplatky za rok 2023
se v pokladně OÚ Semtěš vybírají od 1.2.2023.

Poplatky

 

V hotovosti lze platit v pokladně OÚ a to od měsíce února akt. roku 

(v lednu se poplatky v hotovosti nevybírají - možnost zaslání na bankovní účet)

Číslo bankovní účtu pro poplatky: 193883574/0300

Variabilní symbol vždy číslo popisné nebo evidenční

Specifický symbol:    

Domovní odpad:1345

stočné: 2321

Voda-Vodárna: 2310

Poplatek pes: 1341

   

Poplatky pro rok 2023

 

Stočné: 1 505,-Kč/ osoba nebo rekreační objekt/ rok,  splatnost poplatku dle smlouvy

(možnost platby: čtvrtletně,pololetně, popř. k 31.12.akt. roku).

Stočné pro nemovitosti čp. 42 a 97 je částka 1 225,-Kč/rok/rekreační objekt.

Stočné pro nemovitost čp. 60, 103 a 140 je částka 3 010,-Kč/rok/rekreační objekt.

Stočné pro stavbu stojící na pozemku pč. st. 64/2 v k.ú. Semtěš u B. Podolí je částka 6 020,-Kč/rok/rekreační objekt.

Domovní odpad:

splatnost poplatku 30.6.akt. roku

  • 900,-Kč/ osoba s trvalým pobytem v obci/ rok
  • 900,-Kč/ rekreační objekt/rok
  • nezaopatřené dítě (po dovršení věku 15 let nutno dodat potvrzení o studiu): 600,-Kč/ rok

Domovní odpad pro fyzické osoby (mimo nezaopatřené děti) s trvalým pobytem v obci z důvodu, že k místu trvalého pobytu není zajištěn příjezd svozovými vozidly:

  • 800,-Kč/osoba s trvalým pobytem v obci na adrese Semtěš čp: 22,58,64,24,70,108,130,137

Nájemné žluté popelnice: 50,-Kč/rok, splatnost 30.4.akt. rok

Voda-vodárna (příspěvek elektřina, pouze lokalita Vápenka a čp.40): 3 000,-Kč/rok, splatnost poplatku 30.4.akt. rok

Poplatek pes: 

  • 70,-Kč/ první pes
  • 90,-Kč/druhý a další pes

 

Datum vložení: 2. 1. 2023 9:06
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2023 8:42
Autor: Alena Teplá